1622488019162_DSC_0012-8713j8-me.JPG

Tilan esittely

Karhusaaren tilan perustamisvuosi on 1827. Tilaa jatkavat nykyisin sisarukset Matti Karhusaari ja Anita Karhusaari. Tilalla on ollut useita tuotantosuuntia ennen emolehmätuotannon vakiintumista v. 2005.


Gallowayrotuun tutustuttiin ensimmäisen kerran v. 2013, ja samana vuonna tuotiin karja Ruotsista. Siitossonneiksi vaihtuivat belted galloway-sonnit ja uutta karjaa alettiin kasvattaa risteyttämällä, muutaman puhdasrotuisen lehmän ohella.


Nyt tilalla on puhdasrotuisia gallowayeläimiä n. 40, ja loput ovat toisen ja kolmannen polven risteytyksiä. Ris­tey­tys­son­ni­va­si­kat kastroidaan ja kasvatetaan itse teuraaksi. Eläimiä myydään myös eloon. Yhteensä eläinmäärä on n. 80 päätä.

Miksi galloway?

Gallowayn sopivuus tilalle muodostuu kokonaisuudesta. Matalammat ruokinta- ja yl­lä­pi­to­kus­tan­nuk­set, sopiva rakennus- ja konekanta sekä karjan helppohoitoisuus ovat syitä, joiden vuoksi rotu on ollut meille hyvä valinta.


Rotu on keskikokoinen ja pienempi kuin meillä aikaisemmin kasvatetut rodut. Sen rehuntarve ei ole yhtä suuri ja kevyempänä se aiheuttaa laitumille vähemmän painetta. Ei pidä kuitenkaan antaa ulkonäön hämätä: galloway on siroluinen ja lihaksikas, ja erinomainen rotu lihantuotantoon.


Myös emo-ominaisuuksiin olemme tyytyväisiä: poikimiset sujuvat yleensä vaivatta ja vasikat ovat elinvoimaisia ja pirteitä. Emot pitävät vasikoistaan hyvää huolta. Ongelmilta ei voi koskaan täysin välttyä, mutta vajaan kymmenen vuoden kasvatus on tuonut kokemuksen, että karja on nykyään helppohoitoisempi. Lisäksi eläimet ovat pysyneet hyvin terveinä, eikä eläinlääkäriä tarvita usein.

1634765422346_DSC_0002-me.JPG

Arvot ja ta­voit­teet


Tilan toiminta-ajatuksena on kasvattaa kestävää karjaa, joka tuottaa hyviä emolehmiä, siitossonneja ja teuraseläimiä. Gallowaylla on paljon säilymisen arvoisia alkuperäisrodun piirteitä, jotka olivat yksi syy rodun valintaan.


Emo-ominaisuuksien näkökulmasta kestävyys on mm. sitä, että toimiva emolehmä tekee mitä sen kuuluukin. Karjaan jätetään yksilöitä, jotka huolehtivat vasikastaan itsenäisesti ilman apua, koska hoitajan liiallinen puuttuminen ei ole tilan eikä rodun etu.


Gallowaylla on potentiaalia lihantuotannossa niin taloudellisesta kuin ekologisestakin näkökulmasta. Pienen populaation rotuna sillä on myös haasteita. Jotta vältyttäisiin mm. sukusiitokselta ja lemmikkilehmäksi taantumiselta etenkin belted gallowayn kohdalla, tarvitaan tulevaisuudessakin ammattitaitoista kasvatusta ja panostusta karjanjalostukseen.


Gallowayn kotikonnuilla Skotlannissa vierailu osoitti, kuinka sisukas galloway on ja miten karuissa oloissa ja vähällä se menestyy – ja tuottaa samalla erinomaista lihaa ja elinvoimaisia vasikoita vuosittain. Tämä muistaen on hyvä jatkaa ja kehittyä gallowayn kasvatuksessa myös meillä.

Yh­teys­tie­dot

Karhusaarentie 147

62660 Itäkylä


050 512 2558 / Anita

© Karhusaaren tila 2021. Kaikki oikeudet pidätetään.